Företagande

Fördelar med elektriska arbetsfordon

Att erbjuda elektriska tjänstebilar och använda elfordon inom verksamheten är fördelaktigt av flera olika skäl. En av de allra främsta anledningarna förutom miljön, är att användning av elektriska fordon styrker trovärdigheten för miljöarbetet inom företagets verksamhet.

De flesta kommuner i Sverige idag uppmanar lokala företagare och verksamhetsansvariga att ständigt arbeta för och sträva efter en grön verksamhet.

5 fördelar med elektriska fordon

Vad är det då som är så fördelaktigt med att använda elektriska fordon? Jo, det finns många anledningar till varför du bör välja att använda elektriska fordon inom din verksamhet. Fördelarna över den klassiska förbränningsmotorn är många fler än bara miljövänligheten. Som att exempelvis en förbränningsmotor löper 5 gånger större risk för brand än en elektrisk motor. Några andra stora fördelar med elektriska fordon kommer vi att ta upp här nedan.

Elektriska fordon är miljövänliga ur flera aspekter

Att elektricitet är mer skonsamt för miljön än vad fossila bränslen är det vet vi. Däremot finns en annan fördel med elektriciteten, den behöver inte bli fraktad mellan olika platser. Därför kan vi genom ökad användning av elektriska fordon minska farliga transporter av olika fossila bränslen som ska till olika gasstationer runt om i världen. I sin tur leder det till mindre risk för katastrofer där skadliga ämnen läcker ut i naturen.

Elektricitet går att producera själv

Vare sig det handlar om en verksamhet eller en privatperson finns möjligheten att dessutom producera egen elektricitet. Om du blir elektriskt självförsörjande drar du ner drift- och energikostnaderna för hela verksamheten. Det finns några alternativ till att producera egen el det vanligaste är att installera solceller. Du kan även installera laddboxar i anslutning till byggnader tillhörande verksamheten eller din bostad. Det går att läsa om regler och fakta på till exempel vattenfalls hemsida om du vill veta mer hur det fungerar rent praktiskt.

Elfordon har ett jämnt vridmoment

Tack vare att de elektriska fordonen håller ett jämnt vridmoment nyttjar de alla hästkrafter redan från start till skillnad mot en sedvanlig förbränningsmotor som behöver bli uppvarvad innan den går på full effekt. Det är en egenskap som tillåter elfordon att accelerera snabbare än vad många av de klassiska fordonen klarar av.

Elektriska fordon är bäst för korta sträckor

De flesta av oss kör vanligtvis kortare sträckor både privat och i tjänst. Privat kan det handla om exempelvis besök på sjukhuset, skjuts till fotbollsträningar, arbetsresor och dylikt. Inom olika företag beroende på verksamhet kan anledningarna till de korta stoppen variera kraftigt från bland annat parkarbeten, underhåll av bostadsområden och idrottsplatser till transport av gods samt andra varor. Vid dessa korta stopp släpper ett fordon drivet av fossila bränslen ut mycket farliga ämnen. Det är giftiga utsläpp du kan undvika med ett elektriskt fordon.

Elektriska fordon är företagens framtid

För dig som företagare gäller det att alltid vara medveten om de senaste trenderna och följa de som går i enlighet med dig själv. Att verka för miljön genom att använda elektriska arbetsfordon är bland det smartaste en företagare kan göra i nuläget då det sker många förändringar inom samhället. Det gäller både lagar som blir förändrade mot en grönare riktning och maskinell utrustning inom transport och industri som ständigt är under förändring. Vill du vara säker på din plats i framtiden bör du därför se till att följa denna gröna och moderna trend.

Elektriska fordon användbara överallt

Slutligen är det bara att konstatera att elektriska fordon är här för att stanna. Det är en marknad som dagligen växer sig större och vinner mer vikt. I dagens samhälle där miljön står i ständig fokus behöver både privata personer likväl som företagare tänka på vilka transportmedel vi väljer att använda oss av.

Lämna ett svar