Företagande

Tillbehör till din lyftutrustning

När du införskaffar en lyftutrustning industri eller för hemmabruk, och då främst en kran eller en vinsch, så är det bra att utöver detta även skaffa lämpliga tillbehör. Dessa gör för det första att lyftutrustningen fungerar som den ska, men de kan även underlätta för lyftutrustningen då de ger extra styrka. De motverkar utöver detta även onödigt slitage på den övriga utrustningen. De underlättar dessutom för dig som ska använda lyftutrustningen, då de gör hela processen smidigare snabbare.

Vilka tillbehör är viktigast?

Det tillbehör som du bör överväga att införskaffa i första hand är en rejäl kätting. Denna kan du exempelvis vira runt din last för att enklare kunna lyfta den. Otympligt virke eller andra långa föremål kan du exempelvis enklast lyfta eller flytta med en kätting runt om. Men en kätting kan även vara bra att koppla till din lyftutrustning om du ska lyfta tunga laster och inte riktigt litar på en lina.

Kättingen kan du sedan förbinda med ett schakel som har som syfte att koppla ihop två olika öglor med varandra. Den, i sin tur, kopplar du därefter vidare med en gaffellänk om din lyftutrustning ska utföra horisontella lyft eller dragningar. En gaffellänk håller bäst i de fallen.

Om din lyftutrustning ska utföra vertikala lyft är det dock bättre med en lyftögla eller en toppögla. Dessa kommer i olika storlekar som du bör matcha med grovleken på de övriga materialen samt tyngden på din last. En lyftögla m16 är exempel på en större storlek och en lyftögla m6 är en mindre.

Slutligen är det dessutom perfekt med en lyftkrok för att du enkelt ska kunna haka i din last innan lyftet. Dessa passar utmärkt med din kätting om du använt den för att omsluta lasten, eller om lasten i sig har en ögla eller något liknande att haka fast i.

Lämna ett svar